[27 พ.ย. 57] การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

 

เวลาและสถานที่การแข่งขัน
เวลา วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

รอบเจียระไนเพชร
เวลา 09.00 - 10.00 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
เวลา 09.00 - 10.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 

 

[25 พ.ย. 57] ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน!!

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ด่วน!!

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

[20 พ.ย. 57] การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ประกาศมูลนิธิ สอวน.

ที่ 35/2557

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12

 (The Twelfth International Junior Science Olympiad: 12th IJSO)

 

[19 พ.ย. 57] ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสัมผัสประเทศเจ้าของภาษา

 

(ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส)


ระหว่างวันที่ 21 เมษายน-8พฤษภาคม 2558 


รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557


สมัครได้ที่ อ.ศุภวรรณ และ อ.มิ่งขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่
างประเทศ

 

[19 พ.ย. 57] โครงการEnglish Diamond


 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 27

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู