[25-05-2561] ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา