[26 ก.ค. 61] ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

[26 ก.ค. 61] ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ