[2 ส.ค. 61]ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา