ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ วัดป่าเลไลย์ หมู่บ้านควาย ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จ.ชลบุรี