[6 ก.พ. 60] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

2. ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

3.  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก

4.  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควต้านักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์


แล้วนำมาสมัครในวันที่ 20-24 ก.พ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 37

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู 

ภาพกิจกรรมล่าสุด