[5 มี.ค. 58] ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ให้เตรียมตัวมารายงานตัวดังประกาศต่อไปนี้

1. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (หลักสูตร พสวท.)

2. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (หลักสูตร พสวท.) โควตานักเรียนที่มีผลงงานทางวิทยาศาสตร์

 


 


ให้เตรียมตัวมารายงานตัวดังประกาศต่อไปนี้

การรายงานตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (หลักสูตร พสวท.)

การรายงานตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (หลักสูตร พสวท.) โควตานักเรียนที่มีผลงงานทางวิทยาศาสตร์
 

[4 มี.ค. 58] ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558

   
 
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

ให้เตรียมตัวมารายงานตัวดังประกาศต่อไปนี้


1. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

2. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

3. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)


- การรายงานตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

- การรายงานตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.

- การรายงานตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) 

 

[3 มี.ค. 58] การจัดอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

กำหนดการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม(Intensive  English  Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่  23 – 25   มีนาคม   พ.ศ. 2558

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 28

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู