[30 ม.ค. 58] คำสั่งศูนย์สอบที่ 3 สตรีวิทยา O-NET 57 (31 มค-1ก.พ.58)

 

คำสั่ง ศูนย์สอบที่ 3 สตรีวิทยา O-NET 57 (31 มค-1ก.พ.58)

 

[26 ม.ค. 58] รับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.4

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
(เฉพาะนักเรียน ม.3 สตรีวิทยา)
ปีการศึกษา 2558

 

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted for Mathematics)  ชั้น ม.4

2. โครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม (Intensive English Program) ชั้น ม.4

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 28

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู