[20 พ.ย. 57] การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ประกาศมูลนิธิ สอวน.

ที่ 35/2557

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12

 (The Twelfth International Junior Science Olympiad: 12th IJSO)

 

[19 พ.ย. 57] ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส

นักเรียนคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสัมผัสประเทศเจ้าของภาษา

 

(ค่ายพัฒนาผู้เรียน ณ ประเทศฝรั่งเศส)


ระหว่างวันที่ 21 เมษายน-8พฤษภาคม 2558 


รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557


สมัครได้ที่ อ.ศุภวรรณ และ อ.มิ่งขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่
างประเทศ

 

[19 พ.ย. 57] โครงการEnglish Diamond


 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 27

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู