[17 มี.ค. 56] เด็กสตรีวิทย์เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013 (ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย


เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013
(ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 
More Articles...
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>
Page 46 of 51

ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง