[6 ก.พ. 60] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป และพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร

 

แจ้งความจำนงการสมัคร [click]

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก

เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560

- ประเภทห้องเรียนทั่วไป

- ประเภทเขตพื้นที่บริการ

 

 

[9 มี.ค. 60] ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

1. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
2. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
4. ประกาศผลสอบ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก
5. ประกาศผลสอบ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควต้านักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์
6. ประกาศผลสอบ ม.4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
ดูผลคะแนนเป็นรายบุคคล [คลิก]
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 43

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับครู