[24 พ.ย. 60] เด็กสตรีวิทยาคว้าเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์นานาชาติ ที่สิงคโปร์