กรอกใบแจ้งความจำนง

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบแจ้งความจำนงในการล็อกอินเข้าไปแก้ไขข้อมูล เมื่อนักเรียนกรอกใบแจ้งความจำนงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปริ้นใบแจ้งความจำนงและ/หรือจดบันทึกเลขที่ใบแจ้งความจำนงไว้ด้วยเพื่อใช้ในกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน