สอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2560