สอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
ปีการศึกษา 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูล:
ครูรุ่งฟ้า สุขใส เบอร์โทร 080-928-8613
ครูนฤมล อัมรินท์รัตน์ เบอร์โทร 081-514-6443