"มิสลูสี ดันแลป" ครูใหญ่ช่วง พ.ศ.2443-2449  

     มิสลูสี ดันแลป คนสมัยนั้นเรียกกันว่าแหม่มสี เป็นธิดากัปตันเรือชาวอเมริกัน มารดาชาวไทย เกิดและอยู่เมืองไทยจนอายุ 8 ขวบจึงกลับไปอเมริกา เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนออกซฟอร์ด เซมินารี แล้วก็เดินทางกลับมาเมืองไทย มาเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังก่อนจะตั้งโรงเรียนสตรีวิทยาขึ้นเอง สถานที่เดิมตั้งอยู่ที่วังพระองค์เจ้า อลังการ หลังโรงหวย กข. ตำบลสามยอด (ปัจจุบันเป็นตึกของบริษัทสามมิตรสงเคราะห์)


เมื่อเริ่มก่อตั้งในปี ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) "โรงเรียนสัตรีวิทยา" เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีนักเรียนชายเพียง 3 - 4 คน

เนื่องจากมีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนจึงจัดการเรียนการสอนได้เพียงระดับมูลศึกษา แหม่มสีตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาจึงแจ้งความประสงค์ยกโรงเรียนสตรีวิทยาให้แก่กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการเพื่อให้ขยายชั้นออกไปได้ถึงระดับประถมศึกษา


เมื่อโรงเรียนสตรีวิทยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นโรงเรียนรัฐบาลเมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) แล้ว "แหม่มสี" ครูใหญ่ก็เปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการไปด้วย หลักสูตรและวิธีการสอนแบบแหม่มสีทำให้โรงเรียนสตรีวิทยามีชื่อเสียงมากตั้งแต่แรกเริ่ม


ปิดสมุด