ครูทิม กาญจนโอวาท ครูใหญ่ช่วง พ.ศ.2449-2457  

     สมัยที่ ครูทิม กาญจนโอวาท เริ่มรับราชการเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนข้าวสาร ขณะเดียวกันต้องรับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีวิทยาอีกแห่งหนึ่งด้วย จึงเสนอให้รวมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกัน แล้วย้ายมาอยู่ที่ตึกดิน มุมถนนดินสอ และถนนราชดำเนินกลาง (ปัจจุบันคือบริเวณ บริษัทธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด) โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวิทยา" ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นต้นมา ส่วนชื่อ "ศึกษานารี"ได้นำไปตั้งเป็นชื่อโรงเรียนสตรีอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งธนบุรี ในปีเดียวกันนั้นกระทรวงธรรมการได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยาเปิดหลักสูตรฝึกหัดครูเพื่อเพิ่มจำนวนครูสตรีให้แก่ประเทศด้วย


ครูทิมได้รับยกย่องว่าเป็นคุณครูหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย เห็นได้จากการที่ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นครูใหญ่บริหารโรงเรียนในเวลาเดียวกันถึง 3 โรงเรียน และเป็นผู้ควบคุมตรวจตราโรงเรียนสตรีรัฐบาลในพระนครธนบุรีทั้งหมด

 

นักเรียนชั้นมูลที่ 1 ถ่ายวันที่ 9 มีนาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ.2451) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น ด.ญ. สังวาล ประทับในแถวกลาง เป็นลำดับที่ 3 จากซ้าย               สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น ด.ญ. สังวาล
นักเรียนชั้นมูลที่ 1 ถ่ายวันที่ 9 มีนาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ.2451) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งยังทรงเป็น ด.ญ. สังวาล ประทับในแถวกลาง เป็นลำดับที่ 3 จากซ้าย

พ.ศ. ๒๔๔๙ กระทรวงธรรมการรวมโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนศึกษานารี เข้าด้วยกัน แล้วย้ายมาอยู่ที่ตึกดิน มุมถนนดินสอ และถนนราชดำเนินกลาง (ปัจจุบันคือบริเวณ บริษัทธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด) โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวิทยา" ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นต้นมา  

หน้าประตูโรงเรียนสตรีวิทยา ตึกดิน ด้านถนนราชดำเนินกลาง

 

ปิดสมุด