ขณะที่รัฐบาลดำเนินการปรับปรุงขยายถนนราชดำเนิน พื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนจะต้องถูกเวนคืนเพื่อสร้างอาคาร 2 ฟากถนนดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการลงมติให้ยุบโรงเรียน หรือไม่ก็ย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนเบญจมราชาลัยเสีย อาจารย์สิริมา ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในช่วงนั้นจึงติดต่อขอร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้หาทางออกอย่างอื่นให้ ที่สุดกระทรวงศึกษาธิการตกลงไม่ยุบโรงเรียน แต่ให้ย้ายที่ตั้งใหม่ โดยให้เลือกระหว่างวังเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ริมคลองหลอด หรือที่ดินทรัพย์สินฯ พื้นที่ 9 ไร่ริมถนนดินสอ ซึ่งก็คือที่ตั้งของโรงเรียนจวบจนปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยาแห่งใหม่นี้ถูกกำหนดให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในพระนครด้านการวางผังโรงเรียน

 
 

พล.ร.อ.หลวงสินธุ์สงครามชัย ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้ชุบชีวิตสตรีวิทยา"

 

ปิดสมุด