๑. หลังโรงหวย ก.ข. สามยอด (ปัจจุบันเป็นตึกของบริษัทสามมิตรสงเคราะห์)

๒. ตึกแถวหลังวังบูรพา (มุมถนนเจริญกรุงกับถนนทหารบกทหารเรือ)

๓. พ.ศ. 2448 ย้ายไปอยู่ข้างโรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ริมถนนราชบพิธ

๔. ตึกดิน (เมื่อแรกเป็นอาคารที่ใช้เก็บรักษาดินปืน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีฝาผนังหนามากประมาณ 1 เมตร ใช้ซุง และเสาทั้งต้นทำเครื่องบนหลังคา พื้นเป็นกระดานหนาประมาณ 2 นิ้วเพดานสูงมีหน้าต่างน้อย และมีขนาดเล็ก)

๕. พื้นที่ว่าง 9 ไร่ ริมถนนดินสอ (ซึ่งเป็นที่ลุ่มสำหรับเทขยะมูลฝอยของเทศบาลมาแต่ก่อน ถึงสมัยสร้างโรงเรียนขยะมูลฝอยได้ย่อยสลายกลายเป็นดินไปหมดแล้ว)

 

ปิดสมุด