:: ทางด่วนหนังสือราชการ E-Office โรงเรียนสตรีวิทยา ::

หนังสือราชการกลุ่มสาระฯ / งานต่างๆ => งานพัสดุ => ข้อความที่เริ่มโดย: งานสารบรรณ กลุ่มฯบริหารทั่วไป ที่ 02 กรกฎาคม 2010, 04:12:42หัวข้อ: เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เริ่มหัวข้อโดย: งานสารบรรณ กลุ่มฯบริหารทั่วไป ที่ 02 กรกฎาคม 2010, 04:12:42
ให้ส่งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ ส่งเขตในวันที่ 9 นี้