[2 มี.ค. 62] ขั้นตอนการรายงานตัว

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน ม.3 (เดิม)

2. ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียน ม.3 (เดิม) (Link

ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนง)

3. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา พร้อมอัพโหลดไฟล์/รูปภาพแบบแจ้งความจำนงที่นักเรียนลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วที่ Link ดังนี้

3.1) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted for Mathematic)

ส่งที่ https://forms.gle/MATLPwLRyae4NuBj9

3.2) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

ส่งที่ https://forms.gle/RbZQR39oZysQD36b8

3.3) โครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program)

ส่งที่ https://forms.gle/fi9VMUkeDttcJwVf6