[5 ก.ค. 56] ประกาศผลคะแนนการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

ประกาศผลคะแนนการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

 

 

[24 มิ.ย.56] เกณฑ์รับนักเรียนติวเพื่อเตรียมตัวสอบ IJSO ครั้งที่ 11 ที่สอบไม่ผ่านรอบแรก

เกณฑ์รับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเพื่อติว IJSO รอบแรกไม่ผ่าน แล้วมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการติว IJSO โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนที่สอบผ่าน IJSO ครั้งที่ 10 ตั้งแต่รอบแรกเป็นต้นไป
2. ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555
3. ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2555
โดยทั้งนี้ให้นักเรียนยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆได้ที่ คุณครูกัลยา ปรารมย์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556 และจะประกาศผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

 

 
More Articles...
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>
Page 57 of 64

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสตรีวิทยา