[1 ส.ค. 54] กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2554

กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2554

วันที่ 5 สิงหาคม 2554

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

 

                  เวลา

 

                  07.30 - 08.30 น.                นักเรียนลงทะเบียนเข้ารับทุน ปี 2554 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

                  08.30 - 09.00 น.                กล่าวรายงานทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2554 พิธีเปิด / ประธานให้โอวาท

 

                  09.00 - 10.00 น.                ผู้อุปการะทุนมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6

 

                  10.00 - 10.10 น.                ผู้อุปการะทุนนักเรียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ถ่ายรูปด้วยกัน

 

                                                         ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ

 

 

                                                          พิธีปิด / เสร็จพิธี