ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอมใน กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ 4 อำเภอของนครปฐม ไปวันที่ 6 ธ.ค. 54 “วรวัจน์” ชี้เป็นวันสุดท้ายที่จะขยับได้ ระบุหากถึงวันนั้นยังเปิดเทอมไม่ได้ ศธ.จะเลื่อนเปิดเทอมและการสอบประเมินทั้งหมด รวมถึง O-Net ออกไปทั้งหมด


       
       ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่ากระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ

นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน และสามพราน ไปเป็นวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔


       รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์อุทกภัยแล้ว มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน และสามพราน ซึ่งครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน จากเดิมวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปเป็นวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ยกเว้นมหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบและขอผ่อนผันเปิดก่อนกำหนดดังกล่าว
       ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใน ๔ จังหวัดนี้ยังไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะกระทบกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ซึ่งจะส่งผลถึงปฏิทินทางการศึกษาทั้งระบบด้วย เช่น กำหนดการรับสมัครเข้าเรียนและเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ หรือกำหนดการสอบประเมินผลต่างๆ เป็นต้น จึงคาดหวังว่าวันที่ ๖ ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถเลื่อนเปิดภาคเรียนได้โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอน และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว สถานศึกษาจะต้องจัดสอนเสริมในวันเสาร์และหลังเลิกเรียนวันละ ๑ ชั่วโมง เพื่อชดเชยเวลาเรียนที่เสียไป ด้วย

อ้างอิง: http://www.moe.go.th/websm/2011/nov/301.html

      

     

 

 

นักเรียนสามารถติดตามข่าวสาร update ทาง Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/groups/satriwithaya/