[18 พ.ย. 54] ศธ.เลื่อนสอบ O-Net ป.6-ม.3 อีก 2 สัปดาห์

 

 

 ศธ.เห็นชอบเลื่อนสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 ออกไป 2 สัปดาห์ ขณะที่ ม.6 ยันกำหนดสอบเดิมวันที่ 18-19 ก.พ.55 ขณะที่ ผอ.สทศ. เตรียมชงบอร์ด สทศ.เห็นชอบเลื่อนสอบ O-Net ชี้หากเลื่อนสอบ สพฐ.ควรเลื่อนกำหนดรับนร.ม.1 และ ม.4 ออกไปด้วย
       
       วันนี้ (17 พ.ย.) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้มีเลื่อนสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใน 2 ช่วงชั้น ออกไป 2 สัปดาห์ ได้แก่ ปลายช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เลื่อนไปสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 จากเดิมกำหนดสอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และปลายช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลื่อนไปสอบวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555 จากเดิมกำหนดสอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะประกาศผลพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ในปลายช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงจัดสอบตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2555
       ทั้งนี้ สำหรับการเลื่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 /2554 นั้น ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ4อำเภอในจ.นครปฐม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้เลื่อนเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้นยังยืนยันตามกำหนดเดิม และขณะนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำคาดว่าจะดีขึ้น  สำหรับพื้นที่ที่ ศธ.ไม่ได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมและให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา (สพท.) เป็นผู้พิจารณานั้น ตนได้กำชับผ่านไปยัง สพฐ.ให้กำชับ ผอ.สพท.ด้วยว่าหากจะประกาศเปิดเทอมโรงเรียนในพื้นที่ขอให้คำนึงถึงความ ปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนด้วย
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ. จะนำมติดังกล่าวให้คณะกรรมการบริการ สทศ. พิจารณาเห็นชอบในวัน 23 พฤศจิกายนนี้ โดยหากมีการเลื่อนการสอน O-Net ป.6 และ ม.3 ออกไป 2 สัปดาห์ นั้น ทางสพฐ.ก็จะต้องขยับเวลาการรับนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ออกไปเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อได้ทัน โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเลื่อนการสอบโอเน็ตระดับ ป.6 และ ม.3 ออกไป เพราะเห็นว่าระดับชั้นดังกล่าว ยังมีเนื้อหาคงเหลือต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 อีกจำนวนมาก และเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทบทวนก่อนเข้าสอบที่ประชุมจึงเห็นว่าควรเลื่อน การสอบออกไปก่อน ส่วนม.6 เนื่องจากมีการสอบอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้ว และคิดว่าโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลักสูตร จึงไม่น่าจะมีปัญหา ที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงตามเวลาเดิมไว้
       
       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเห็น สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายสทศ.จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครสอบและชำระ เงินวิชาสามัญ 7 วิชา ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. เวลา 09.00 น.จนถึง 22 พฤศจิกายน เวลา 23.59 น. และชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. จนถึง 23 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น.โดยนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
       
       นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การขยับตารางสอบโอเน็ตของ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ออกไปนั้น สพฐ.พิจารณาเพื่อให้นักเรียนได้รับผลกระทบต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ต้องเลื่อนออกไป เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการเข้าเรียนต่อตามนโยบายที่ สพฐ.ประกาศไว้เพื่อให้โรงเรียนนำคะแนนการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ ศึกษามากขึ้น
       
       ทั้งนี้ ในส่วนของวันและเวลาการสอบโอเน็ตนั้นต้องรอการยืน ยันจาก สทศ.อีกครั้งว้าจะสามารถประกาศผลได้ทัน 31 มีนาคมหรือไม่ สพฐ.จึงจะสามารถประกาศปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ขณะเดียวกัน สพฐ.ได้ขอให้โรงเรียนไปจัดตารางสอนชดเชยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละแห่งโดย สพฐ. จะไม่เข้าไปชี้นำเพียงแต่จะให้ข้อเสนอแนะควรจะสอนชดเชยหลังเลิกเรียนหรือ ช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ที่มา http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000146750