[ 22 ธ.ค. 54] เด็กสตรีวิทย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประยุกการใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9

 

 

 

             เด็กหญิงณัชชา        วิธีสอน                 ชั้น ม. 3.5

             เด็กหญิงชนิสรา       วิบูลย์ลาภ              ชั้น ม. 3.5       

             เด็กหญิงธรานนท์     จักรธรานนท์           ชั้น ม. 3.4  

 

             ได้รับรางวัลชนะเลิศ

             จากการแข่งขันประยุกการใช้คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 9

             มหาวิทยาลัยราชภํฏพระนคร   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม   2554

           

 

 

 

 

 

 

             เด็กหญิงชนิศวรา      เฮงเจริญ            ชั้น ม. 3.4  

             เด็กหญิงสุรัสดา       กิระวิทยา            ชั้น ม. 2.4  

             เด็กหญิงปาริชาติ      อนันต์สารโสภณ    ชั้น ม. 3.4    

 

             ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

             จากการแข่งขันประยุกการใช้คณิตศาสตร์  ครั้งที่ 9

             มหาวิทยาลัยราชภํฏพระนคร   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม   2554