[26 ม.ค. 55] นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6.7 คว้าเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปะหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 61

 


 

 

 

กวินนา สัตยาธิษฐาน กำลังอธิบายต่อกรรมการ

 

 

 

 กชกร กิตติพงษ์พัฒนา กำลังอธิบายต่อกรรมการ

             โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของส้มโอ (Citrus grandis) โดยใช้เทคนิค HAT-RAPD

(High Annealing Temperature Random Amplified Polymorphic DNA) Analysis of phylogenetic relationships among the Pomelo (Citrus grandis) by HAT-RAPD technique
โดย... นางสาวกชกร กิตติพงษ์พัฒนา และนางสาวกวินนา สัตยาธิษฐาน นักเรียน ม.6.7 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนายปราโมทย์ น้ำยาง และนายไพรัตน์ ฮงทอง ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถคว้าเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 61  ณ เมืองทองธานี

สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-17.00 
รหัสการแข่งขัน 41 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

ที่
โรงเรียน
สังกัด
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สุราษฎร์พิทยา  สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)   1 ชนะเลิศ
2
 สตรีวิทยา  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อัสสัมชัญลำปาง  สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน)   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 สารคามพิทยาคม  สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)   4 เหรียญทองแดง
5
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  สพม. เขต ๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู)   5 เหรียญทองแดง
6
 ชุมพลโพนพิสัย  สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย)   6 เหรียญทองแดง
7
 แม่พริกวิทยา  สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน)   6 เหรียญทองแดง
8
 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)   8 เหรียญทองแดง
9
 หาดใหญ่วิทยาลัย  สพม. เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล)   9 เหรียญทองแดง
10
 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  สพม. เขต ๑๐ (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)   10 ได้เข้าร่วม
11
 กำแพงเพชรพิทยาคม  สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร-พิจิตร)   11 ได้เข้าร่วม
12
 เดชะปัตตนยานุกูล  สพม. เขต ๑๕ (นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)   12 ได้เข้าร่วม