[27 ม.ค. 55] เด็กสตรีวิทยาเจ๋ง คว้ารางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานศิลปะหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 61

  

 

 


 

 

 

เด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ ม.3.5  และเด็กหญิงฌัชมน  ผู้เจริญชนะชัย ม.3.8

 


 


             สิ่งประดิษฐ์ "โต๊ะหนังสือประหยัดพลังงาน" โดย... เด็กหญิงฌัชมน  ผู้เจริญชนะชัย ม.3.8 และเด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ ม.3.5 โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนายชูเกียรติ ชัยชนะดารา และนางสาวรัตนวดี โมรากุล ครูที่ปรึกษา ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 61  ณ เมืองทองธานี

 


สรุปผลการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.00-22.00 
รหัสการแข่งขัน 49 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ที่
โรงเรียน
สังกัด
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สตรีวิทยา  สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)   1 ชนะเลิศ
2
 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สพม. เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล)   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ม่วงมิตรวิทยาคม  สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  สพม. เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)   4 เหรียญเงิน
5
 พุทธิรังสีพิบูล  สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)   5 เหรียญเงิน
6
 กัลยาณีศรีธรรมราช  สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)   6 เหรียญเงิน
7
 ดอยงามวิทยาคม  สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย-พะเยา)   7 เหรียญเงิน
8
 รัษฎา  สพม. เขต ๑๓ (ตรัง-กระบี่)   8 เหรียญทองแดง
9
 นวมินทราชูทิศ พายัพ  สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)   9 เหรียญทองแดง
10
 นาเชือกพิทยาสรรค์  สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)   10 เหรียญทองแดง
11
 อุตรดิตถ์  สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)   11 เหรียญทองแดง
12
 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)   12 เหรียญทองแดง