[2 ก.พ. 55] รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ Intensive จำแนกตามห้อง

 

 

แจ้งนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบตามรายชื่อประกาศ

1. สอบวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 15.30-17.30 (เวลา 15.30 คือเวลาที่ลงมือสอบ)

ดังนั้นนักเรียนต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 30นาที เพื่อเซ็นชื่อและรับฟังรายละเอียดในการสอบ

2. สถานที่สอบคือ ชั้น 5 ตึกเบญจภัทรดิเรก ห้องสอบหมายเลข 7501-7509

3. เตรียมดินสอ2บี ยางลบ เพื่อระบายคำตอบ  เตรียมปากกาเพื่อเขียนชื่อและเซ็นชื่อ

4. ให้นักเรียนตรวจดูรายชื่อและหมายเลขห้องสอบที่บอร์ดหน้าลิฟท์ล่วงหน้าก่อนวันสอบ