[7 ธ.ค. 55] นักเรียนประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1


 วันที่ 7 ธันวาคม 2555  นายสุปัญญา  ยังศิริ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. 4.7
จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวชีวนันท์   อยู่ยืน
2. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตนาพร
 
ไปแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า  ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ. นครปฐม
 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท
และ ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม