กิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปี2555

 

กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสตรีวิทยา