[24 ม.ค. 56] ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี ๒๕๕๖

 

                                                              

เด็กหญิง พิชชาภา    หวังประเสริฐกุล ชั้น ม.2.12

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น  และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด้านศิลปะและดนตรี  ประจำปี ๒๕๕๖

จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพงษ์เทพ    เทพกาญจนา

 

 

เด็กหญิง ณัฐชานันท์     รัชกุลชั้น ม.2.7

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น  และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด้านศิลปะและดนตรี  ประจำปี ๒๕๕๖

จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงษ์เทพ    เทพกาญจนา

 

 

นางสาว สุทธิ์ภาธร   มาสำราญชั้น ม.6

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถดีเด่น  และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี  ๒๕๕๖

จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงษ์เทพ    เทพกาญจนา