[12 มิ.ย. 56] ให้นักเรียนทุกระดับ กรอกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีวิทยา ทุกคน ด่วน!!!

หากนักเรียนเกิดปัญหาดังนี้

1. ไม่สามารถเข้าระบบได้

2. ชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลผิด

ให้นักเรียนติดต่อ ครูวิฑูรย์ ธรรมบรรหาร

หรือ ครูมนต์ชัย สิทธิจันทร์

ได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


หรือ ติดต่อได้ที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์