[7 ส.ค. 56] เด็กสตรีวิทยาเจ๋ง แสดง Science Show ได้ที่ 1 เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งระดับประเทศควบคุมทีมโดย นางสาวรัตนวดี โมรากุล และนางทิพย์รัตน์ เหลี่ยมแก้ว