[24 ก.ย. 56] ประเมินชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556

 

เรียนครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่าน ส่งผลประเมินกิจกรรมชุมนุม

 

ายในวันที่ 30 กันยายพ.ศ. 2556

 

ประเมินชุมนุมคลิ๊กด้านล่าง

 

  

กรุณา print แล้วลงชื่อ นำส่งที่ อ.ชุลีวรรณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน