[5 พ.ย. 56] ประกาศ วันที่ 6-11 พ.ย. 56 ร่นเวลาเรียน

 

วันที่ 6-11 พ.ย. 56 ร่นเวลาเรียนเหลือคาบละ40 นาที เริ่มคาบแรกเวลา 08.30 น. เลิกเรียน 13.50 น.

 

งดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และงดเรียนวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย. 56 ขอให้ติดตามสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง จาก www.satriwit.ac.th