[27 พ.ย. 56] ภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

 

วันที่ 23 พ.ย. 56

 

https://plus.google.com/106984415478690598024/posts/GfZsUHzvp3m

 

วันที่ 24 พ.ย. 56

 

https://plus.google.com/106984415478690598024/posts/D9BT6kupq3a