[27 พ.ย. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เปิดเรียนตามปกติ

 

ใช้ปรับลดเวลาเรียนจากคาบละ  50 นาที เหลือ 40 นาที

 

เริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 8.30 น. เลิกเรียนคาบสุดท้าย เวลา 13.50น.

 

ประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 16.00 น.

โปรดติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th