[1 ธ.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 2 ธ.ค. 56

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ในวันจันทร์ที่
๒ ธ.ค.
๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑
วันประกาศเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๔๕ น.

และขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง