[2 ธ.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ 3-4 ธ.ค. 56

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ


ระหว่างวันที่
๓-๔ ธ.ค.
๒๕๕๖ เป็นเวลา ๒
วัน


ส่วนครู และบุคลากร ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ


ประกาศเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๑๕ น.

และขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง