[3 ธ.ค. 56] เลื่อนสอบกลางภาค และกีฬาประเพณีครั้ืงที่ 65

กำหนดการวิชาการ และกิจกรรมที่สำคัญ (ใหม่ update 3 ธ.ค. 56)

เลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 เป็น
ม.ต้น อ.24 ธ.ค. และ พฤ.26 ธ.ค. 56
ม.ปลาย จ.23-ธ.ค., พ.25-ธ.ค. และ ศ.27-ธ.ค. 56(ครึ่งวันเช้า)

เลื่อนกีฬาประเพณีครั้งที่ 65 เป็น
พฤ.2-พฤ.9 ม.ค. 57 แข่งขันกีฬา (หลังเลิกเรียน)
ศ.10 ม.ค. 57 วันจัดงานกีฬาประเพณี (sports day)

เลื่อนวันจัดงานนิทรรศการวิชากา เป็น
จ.20-อ.21 ม.ค. 57

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
ม.ต้น จ.17, พ.19 และ ศ.21 ก.พ. 57
ม.ปลาย อ.18, พฤ.20 และ ศ.21 ก.พ. 57