[6 ธ.ค.56] รับสมัคร IJSO ครั้งที่ 11

 

รับสมัคร

 

นักเรียนสตรีวิทยา ระดับ ม.1 - ม.3  ที่สนใจสอบคัดเลือก

 

เพื่อไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่11

 

(The Eleventh International Junior Science Olympiad : 11th IJSO)

 

ให้รับใบสมัครและสมัครได้ที่ อ.สาโรจน์ มีไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้

 

↓↓