[8 ธ.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ 9 ธ.ค. 56

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ


วันจันทร์ที่ ๙
ธ.ค.
๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑
วัน


ส่วนครู และบุคลากร ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ   
นางเบญญาภา คงรอด
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา


ประกาศเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

และขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง