[9 ธ.ค. 56] งานแนะแนวเชิญผู้ปกครอง ม.3 ประชุมเรื่องการเลือกกลุ่มวิชาการเรียนต่อ

  • งานแนะแนว

     เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 ร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงการเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการศึกษาต่อชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา