[12 ธ.ค. 56] สรุปวิชาอาเซียน

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint  ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

 

 

 

ผู้นำอาเซียน  10  ประเทศ

 

 

การประชุมสุดยอดอาเซียน

 

 

การปกครอง ศาสนา พื้นที่ ภาษา