[8 ม.ค.57] แจ้งเรื่องทดสอบเพื่อคัดนักเรียนสตรีวิทยาเข้าเรียนเสริมเพื่อเตรียมสอบ IJSO

 

แจ้งเรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนสตรีวิทยา

 

เพื่อเรียนเสริมความรู้ก่อนสอบ IJSO

 

 

สอบวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 15.30-16.30 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 

หากตรงกับวันหยุดกรณีพิเศษ จะขอเลื่อนเป็นวันเปิดเรียนถัดไป

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ อ. สาโรจน์  มีไผ่ หรือ

 

อ.จันทร์จีรา  ทรัพย์ร่มเย็น ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

หมายเหตุ  จะคัดเลือกนักเรียนเพียง 50 คน เพื่อเข้าเรียนเสริม

 

ในช่วง เวลา 15.30-17.30 น. ของทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

 

จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์