[13 ม.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษในวันอังคารที่ 14 ม.ค. 57

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ


วันอังคารที่ ๑๔
ม.ค.
๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑
วัน

 

สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ปกติ


ขอให้ติดตามข่าวสาร update ที่นี่ www.satriwit.ac.th อย่างต่อเนื่อง