[3 มี.ค. 57] โครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ

 

 ขอรับใบสมัครได้ที่ครูสิรินันทน์ เสนาะเมือง อาคารเบญจภัทรดิเรก ชั้น 5 ห้องมัลติมิเดีย

 

หรือที่สำนักงานเอเอฟเอส ถนนประชาชื่น

 

และสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึง 20 พฤษภาคม2557

 

รายละเอียดอ่านได้ที่ป้ายประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4