[21 เม.ย. 57]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารการศึกษา

 

ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

 

*โปรดแต่งกายชุดนักเรียน