[15 พ.ค. 57] เลื่อนการลงทะเบียนฯ ม. 2, 3, 5 และ 6 ไปเป็น วันที่ 24-25 พ.ค.2557

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทย

      ตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีการมอบตัวและรับลงทะเบียนนักเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17-18 พ.ค.2557 นั้น

เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ทำให้ผู้ปกครองไม่สะดวกในการเดินทาง

จึงพิจารณาให้เลื่อนการลงทะเบียนฯไปเป็น วันที่ 24-25 พ.ค.2557

 

นางเบญญาภา คงรอด
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา