[9 มิ.ย. 57] กำหนดไว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 12 มิ.ย. ศกนี้


 

กำหนดการ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
*************
เวลา
06.45 น.    ผู้อำนวยการกราบสักการะพระพุทธนิรันตราย
    ถวายเครื่องเซ่นไหว้เจ้าพระยาทรงสุรเดช เจ้าพ่อตึกดิน เจ้าแม่ทับทิม
    กราบสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
07.00 น.    ผู้อำนวยการตักบาตรร่วมกับคณะครูและนักเรียน ณ สนามโรงเรียน
08.00 น.    เคารพธงชาติ
08.00 น.    พิธีไหว้ครูรอบที่ 1  (ม.1 และ ม.4)
09.00 น.    พิธีไหว้ครูรอบที่ 2  (ม.2 และ ม.5)
10.00 น.    พิธีไหว้ครูรอบที่ 3  (ม.3 และ ม.6 และศิษย์เก่า)

ขั้นตอนพิธีไหว้ครูรอบที่ 1 (ม.1 และ ม.4) รอบที่ 2 (ม.2 และ ม.5)
- ผู้อำนวยการเข้าหอประชุมตามกำหนดเวลา
- ผู้อำนวยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้อำนวยการนั่งประจำที่
- ผู้นำนักเรียนนำสวดมนต์ และสวดบูชาครู
- ผู้แทนนักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูบนเวที
- ผู้อำนวยการเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล
- ผู้อำนวยการมอบเข็มหัวหน้าห้อง
- ผู้อำนวยการให้โอวาท
- นักเรียนทั้งหมดยืนตรง ผู้นำนักเรียนกล่าวนำปฏิญาณตน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงมาร์ชสตรีวิทยา
- เสร็จพิธี

ขั้นตอนพิธีไหว้ครูรอบที่ 3 (ม.3 และ ม.6 และศิษย์เก่า)
- ผู้อำนวยการเข้าหอประชุมตามกำหนดเวลา
- ผู้อำนวยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้อำนวยการนั่งประจำที่
- ผู้นำนักเรียนนำสวดมนต์ และสวดบูชาครู
- ผู้แทนนักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครูบนเวที
- ผู้อำนวยการเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล
- ผู้อำนวยการมอบเข็มหัวหน้าห้อง มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน
- ผู้อำนวยการให้โอวาท
- นักเรียนทั้งหมดยืนตรง ผู้นำนักเรียนกล่าวนำปฏิญาณตน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงมาร์ชสตรีวิทยา
- เสร็จพิธี