[10 มิ.ย. 57] นักเรียนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่

 

 ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขได้เลย ถ้าไม่มีข้อมูลให้นักเรียนกรอกเพิ่มเติม

 

ส่วนนักเรียนที่เข้าไม่ได้ ติดต่อห้อง IT

 

เข้าสู่ระบบที่นี่