[20 มิ.ย. 57] วันจันทร์ที่ 23 มิ.ย. โรงเรียนสตรีวิทยา หยุดเรียน 1 วัน

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

  
          วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2557 โรงเรียนประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อให้คุณครูแต่ละกลุ่มสาระฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้ว และขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง