[7 ก.ค. 57] รับสมัครนักเรียนทดสอบวัดความรู้ IJSO และ สอวน.1. ประกาศการทดสอบวัดความรู้ 
-----1.1. IJSO ระดับ 1 และระดับ 2 ครั้งที่ 1
-----1.2. สอวน. ทุกสาขา ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

2. นักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ได้แก่
-----2.1. นักเรียนในโครงการฯ ที่เรียน IJSO ระดับ 1, 2 และสอวน. ทุกสาขา ให้ทดสอบทุกคน (หากใครไม่ทดสอบ จะถูกตัดสิทธิ์การเรียนหลัง midterm)

-----2.2. นักเรียนที่ไม่ได้อยุ่ในโครงการฯ ในสาขานั้นๆ สามารถสมัครเพื่อรับการทดสอบความรู้ และมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สมัครได้ที่นี่คลิกเพื่อไปหน้าสมัครสอบ ตั้งแต่วันนี้ - จันทร์ที่ 14 ก.ค. ศกนี้ ดูผลการสมัครได้ที่นี่

3. ผลคะแนนจาการทดสอบ
-----3.1. จะนำไปสุ่การจัดกลุ่มเรียนใหม่ และเพิ่มกลุ่มเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนดีเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ และเรียน เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เต็มศักยภาพแต่ละบุคคล
-----3.2. นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 80% และได้คะแนนสุงสุด ในสาขาต่างๆ จะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสตรีวิทยา

4. เนื้อหาที่สอบ คือเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้วทั้งหมด

ปล. สำหรับเวลาสอบ ให้เริ่มสอบเวลา 08.00 น. นักเรียนแต่ละคน อาจจะสอบวิชาแรกคนละวิชา ขึ้นอยุ่กับสาขาที่เลือก

รายละเอียด พร้อม update ข้อมูล ข่าวสาร

 

ติดตามได้ที่ SWAO Facebook Fanpage


SWAO Fanpage

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูมนต์ชัย สิทธิจันทร์ โทร. 08-6575-4389